1. korak pripreme javnog nastupa – Odakle da počnem?
December 12, 2019

Kao što sam najavila u prethodnom tekstu, za vas sam pripremila seriju tekstova u kojima ću detaljno razrađivati svaki od 10 koraka pripreme javnog nastupa koju prakticiramo u Ciceronu. U prošlom sam tekstu govorila o tome zašto je priprema ključ uspjeha u javnom nastupu i zašto i kako se prezentacijske vještine mogu učiti i razvijati. Kada u Ciceronu pripremamo klijente za javne nastupe ili poslovne prezentacije, pripremamo ih po našoj detaljnoj pripremi koja se sastoji od 10 koraka.

Danas ćemo se pozabaviti prvim korakom…

1. Odredi i ograniči temu

Ponekad kad na treninzima s polaznicima radim na ovom važnom koraku, polaznici na prvu kažu da u tom prvom koraku nemaju što puno razmišljati. No, vrlo brzo shvate koliko se varaju. Najprije, da raščistimo ono bitno, izuzetno je važno da ne nastupate javno na teme o kojima ne znate dovoljno, u kojima niste stručni ili o kojima niste dovoljno informirani. Od krucijalne je važnosti da javno govorite na teme u kojima ste stručni i informirani. Kada bi se svi držali toga u javnom prostoru, vjerujem da bismo imali puno zdravniji javni i medijski prostor, a samim tim i zdravije društvo. U Ciceronu volimo reći ”Govorite o nečemu što znate, o nečemu što volite i o nečemu što je relevantno za one koji će vas slušati.” Zato je važno dobro promisliti na koji način ćete ograničiti svoju temu. Teme kao takve najčešće su jako široke i potrebno ih je suziti. Tako je i kada govorimo o stručnim poslovnim prezentacijama. U poslovnim je prezentacijama velik izazov temu o kojoj znate toliko puno i u kojoj ste gotovo svakoga dana od 09:00 – 17:00 suziti kako biste je prilagodili publici. No, to je nužno potrebno, zbog njih, ne zbog vas. U našim je glavama često pogrešna postavka da o temi trebamo reći sve što znamo jer inače možemo ispasti nekompetentni, a u realnosti je potpuno suprotno. Svoju kompetenciju i stručnost dokazujemo baš onda kad jako široku i stručnu temu suzimo i prilagodimo svojoj publici kako bismo je učinili pitkom. Izuzetna je vještina i dokaz kompetencije kada u šumi našeg znanja odaberemo tek nekoliko drveća koja onda ”presadimo” u um svoje publike jer smo u pripremi ispitali i doznali da je njoj potrebno baš to konkretno drveće. ?

Kada razmišljamo o sužavanju i ograničavanju teme, važno je razmišljati o publici i konkretnom cilju koji želimo postići. Primjerice, moja tema je retorika i trebam jako dobro znati suziti i prilagoditi temu u kojoj sam stručna kako bi ona postala relevantna i pitka mojim različitim publikama pred kojima nastupam. Na primjer, ako radim s publikom koja se bavi telefonskom korisničkom podrškom, temu sužavam u smjeru rada na glasu, dikciji i izražajnosti; ako radim s prodavačima u trgovinama, temu više fokusiram na razinu utjecaja na sugovornika u neverbalnoj komunikaciji i na ostavljanje dobrog prvog dojma; ako radim s udrugama civilnog društva, temu često sužavam u smjeru valjane argumentacije i efikasnog odašiljanja ključnih poruka… Osim publici, izuzetno je važno temu prilagoditi zadanom vremenskom okviru nastupa. Nije isto ako imam cjelodnevnu radionicu ili dvosatno predavanje. Ako imam dvosatno predavanje moram uložiti više vremena kako bi suzila i selektirala temu i rekla ono što mogu u zadanom vremenu. Zapamtite, kad imate manje vremena za nastup radije napravite selekciju informacija i jasno recite ono najvažnije umjesto da ubrzate govor kako biste stigli reći sve što ste naumili, jer u tom vas slučaju publika sigurno neće čuti i razumjeti.

Ograničavanje teme u pripremi izuzetno je važan korak jer ako u njemu pogriješimo vrlo je vjerojatno da će se dogoditi neki od sljedećih scenarija – reći ćemo od svega pomalo, a u biti nećemo reći ništa konkretno; zbunit ćemo publiku jer nećemo imati jasnu poruku; mi sami nećemo imati dovoljan fokus tijekom nastupa, dat ćemo previše informacija koje publika neće stići obraditi; potencijalno ćemo ubrzati govor da bismo stigli reći sve što smo naumili (istovremeno ćemo zato gubiti pažnju publike)…

Najveći izazov u pripremi javnih nastupa i poslovnih prezentacija zasigurno je napuštanje svojih cipela i svoga načina razmišljanja, i ulaženje u cipele publike kako biste definirali što nju zanima i što joj treba. Valja izaći iz svoje glave i pokušati ući u glavu publike.Vi ste ti koji o temi znate puno i vi kao govornik dužni ste u pripremi konstantno razmišljati o svojoj publici i sve što pripremate selektirati i prilagođavati njoj… No, o tome više u sljedećem tekstu kada ću govoriti o drugom koraku pripreme! ?

$

Istraži više

Ostale aktualnosti