Pravo i komunikacijske vještine
May 19, 2016

Studentska udruga Alimenta u svibnju je organizirala kongres Pravo i komunikacijske vještine. Studenti su imali priliku slušati predavanja stručnjaka iz različitih područja o temama kao što su: uvod u govorništvo, javni nastup te izražajna artikulacija, strukturirano iznošenje argumenata, pregovaračke vještine, komunikacija na razgovoru za posao te leadership u svakodnevnom životu.

 

Jedan od tri govornička žanra (genera dicendi) kojima se bavila antička retorika kao umjetnost uvjeravanja, je genus iudiciale, govor u pravu.Ciceron je tog dana, gostujući na Pravnom fakultetu u Zagrebu, a sudeći prema ocjenama sudionika, mogao biti zadovoljan nastupom svog alter ega.

 

13226791_10208329815656764_8955266alimenta

 

13254202_10208329816056774_854834782896141alimenta