Signify Hrvatska

Mirela spaja talent za rad s ljudima sa dugogodišnjim iskustvom i obrazovanjem koje kontinuirano nadograđuje. Visoka razina stručnosti i profesionalnosti, kao i vrlo topla ljudska nota me oduševila i uvijek ću se rado vratiti Ciceron komunikacijama. Mene je, kao lidericu, podržala u profesionalnom, ali i osobnom razvoju. Na strukturiran i konzistentan način je otvarala nove perspektive na neizlazne situacije, te poticala na kontinuirano razmišljanje o idejama i smjerovima razvoja. Pored profesionalnog doprinosa meni, mom timu i mojoj tvrtki, inspirirala me i na daljnje obrazovanje, čime će se pozitivan doprinos nastaviti višestruko vraćati.

Martina Šimić Baranović, Direktorica Signify Hrvatska