Sveto trojstvo pripreme javnog nastupa
April 19, 2018

Piše: Nika Gulin

 

Kada pitamo polaznike naših edukacija što misle odakle je najbolje započeti pripremu dobre prezentacije ili javnog nastupa, svi uglas odgovore: ”Od argumenata!”. To i nije netočno s obzirom da se, ako govorimo o klasičnoj retoričkoj strukturi uvod-argumentacija-zaključak, svakako preporučuje da se prvo pripreme argumenti koji zastupaju određenu tezu, a da se potom na osnovu njih oblikuju i dodaju uvod i zaključak.

 

To je dobar način pripreme, međutim, koliko vam se puta dogodilo da vam se svidio nečiji govor, argumenti su vam se činili valjani, ali poruka i poanta samog nastupa jednostavno nije u potpunosti doprla do vas te je sve ostalo nedorečeno visjeti u zraku? Koliko ste puta prisustvovali prezentaciji koja vam je u trenutku izvođenja bila dobra, ali da ste je u potpunosti zaboravili nakon par sati ili sljedećeg dana?

 

Razlog tome nalazim u pogrešnim početnim koracima pripreme, a kako se to ne bi dogodilo i vama s vašom prezentacijom, odlučila sam napisati ovaj tekst u kojem ću navesti početna tri koraka u pripremi prezentacije ili javnog nastupa.

 

Sveto trojstvo pripreme, odnosno prve tri stvari koje nužno moramo odrediti u pripremi kako bi nastup bio dobar su:

 

1. CILJ

2.PUBLIKA

3.KLJUČNA PORUKA

 

    1. CILJ

 

Pod pretpostavkom da poznajete temu o kojoj ćete govoriti te da imate dovoljno znanja da o tome javno govorite, prvi korak u pripremi je određivanje cilja vašeg nastupa. To vam je kao kod organizacije putovanja, kako ćete odabrati kojim ćete putem najlakše stići do odredišta ako ni ne znate gdje vam je krajnje odredište, krajnji cilj?

 

Najbolje da pojasnim na primjeru: Recimo da ste voditelj dječje škole plivanja te da se dolazite predstaviti u neku osnovnu školu. Vaši ciljevi za ovu konkretnu situaciju mogu biti različiti. Primjerice, možete si postaviti cilj da vam se netom nakon prezentacije obrati barem 10 roditelja ili djece koji će tražiti formular za upis u školu. S druge strane, vaš cilj može biti da tim nastupom samo zaintrigirate i zainteresirate publiku da posjeti vašu školu plivanja za vrijeme dana otvorenih vrata i detaljnije se informira, a možda i upiše.

 

Možete primjetiti kako su ta dva cilja potpuno različita i upravo zato naglašavam važnost ovog koraka. Često se na edukacijama dogodi da polaznici nejasno odrede cilj, poruka ne dopre do publike i onda polaznicima nije jasno gdje su točno pogriješili. Ako ne odredite konkretan i jasan cilj, garantiramo vam da nastupom nećete postići ono što ste željeli.

 

 

2. PUBLIKA

 

Drugo pitanje koje si trebamo postaviti je: ”Kome govorim?” U svakoj je prilici nužno što detaljnije i konkretnije profilirati svoju publiku (naravno, koliko to situacija dozvoljava). Da, istina je, publiku je ponekad jako teško kvalitetno profilirati. Međutim, u 80% slučajeva možemo makar otprilike naslutiti tko će se nalaziti pred nama. Važno je samo naglasiti da se prilikom tog profiliranja, tj. pretpostavljanja ne smijemo oslanjati na stereotipe! Neki od osnovnih parametara za kvalitetno profiliranje publike su broj (nije isto ako ih u publici 10 ili 100), dob (npr. mlađa ili starija generacija), spol, i zadnje ali ne manje važno – njihovo predznanje o temi o kojoj ćete govoriti.

 

Vaša argumentacija se razlikuje i mijenja u ovisnosti o publici. Zapamtite, što više vremena i pažnje posvetite profiliranju publike, manje će vam vremena trebati da pronađete argumente koji će za njih biti valjani.

 

No, vratimo se na naš primjer voditelja škole plivanja. U tom konkretnom slučaju, publika mogu biti samo roditelji, mogu biti samo djeca, a mogu biti i roditelji i djeca. Zašto je to važno? Ako uvjeravate roditelje da bi trebali upisati dijete u vašu školu, njih ćete uvjeravati podacima i činjenicama o tome kakve efekte plivanje ima na psihičko i fizičko zdravlje djeteta. Nadalje, možete govoriti i o tome kako je primjerice bazen u blizini škole što je jako organizacijski praktično. Ili primjerice, ako upišete i drugo dijete ono ima 50% popusta. No, hoćete li spominjati 50% popusta na drugo dijete ako hrpu šestogodišnjaka morate zainteresirati i uvjeriti da upiše školu plivanja? Čisto sumnjam. Njima ćete govoriti o razonodi, zabavi i novim prijateljima koje će tamo steći. Ako se u publici nalazi kombinacija roditelja i djeca, za svakoga se treba pronaći ponešto.

 

3. KLJUČNA PORUKA

 

I zadnji dio svetog trojstva pripreme – definiranje ključne poruke. Ključna poruka je jedna izjavna, jasna, nedvosmislena rečenica koja sadrži bit cijelog vašeg nastupa. Ako je vaš nastup rajčica, ključna poruka je njezin koncentrat! Na svakoj edukaciji preporučamo polaznicima da nekoliko puta tijekom prezentacije izgovore svoju ključnu poruku, minimalno 3 puta (na početku, u sredini i na kraju), no poželjno ju je izgovoriti i više puta tijekom nastupa ako je dodatno parafraziramo i preoblikujemo. Ključna je poruka u osnovi izjavna rečenica, no može se oblikovati i kao slogan.

Najbolje ju je pronaći brainstormingom. Na papir zapišite sve moguće ideje pa na kraju odaberite najbolju. Isto ćemo napraviti i za primjer voditelja škole plivanja.

 

Moguće ključne poruke:

  • Plivanje u našoj školi blagotvorno utječe na cjelokupni razvoj djeteta, a naročito jača pluća i srce te razvija osjećaj koordinacije pokreta i samokontrole.
  • Najbolja druženja i zabave su kod nas na bazenu!
  • Plivanje kod djeteta razvija dobru pokretljivost, mišićnu snagu i kondiciju.
  • U našoj školi nauči plivati kao ribica!

A vi sami odredite koje su poruke namijenjene roditeljima, a koje djeci! 🙂

 

 

Nakon što ste naučili prva 3 koraka u kvalitetnoj pripremi, preostaje vam samo još da mi vjerujete na riječ i probate sami! Zapamtite, ova prva 3 koraka su temelj! S obzirom na to da kuću nikad ne biste gradili na klimavim temeljima jer znate da nikad ne biste došli do krova, nemojte tako graditi ni vaš nastup jer nikad nećete doći do cilja. Zato, postavite dobre temelje! 🙂

 

$

Istraži više

Ostale aktualnosti