Trnoružica novog doba – imaju li žene zabranu za uspjeh?
January 28, 2020

Iako me je Kristina zamolila da napišem blog o tremi u prodaji kao preduvjetu za zarađivanje novca, odlučila sam se za sličnu, a ipak drugu temu. Naime, o uzrocima, simptomima i rješavanju treme od javnog nastupa već sam puno pisala, a najviše u mojoj knjizi Moć uvjeravanja.

Ono o čemu imam inspiraciju pisati je nešto što me zaokuplja u zadnje vrijeme kroz moje bavljenje transakcijskom analizom, psihoterapijskom metodom koju je razvio Erich Berne a koji se bavi međuljudskim odnosima, komunikacijom i interakcijom s drugim ljudima, a koja proizlazi iz stava prema samome sebi. Govorimo o stanjima ega i tzv. skriptovima, scenarijima koje smo stekli u najranijem djetinjstvu gledajući ponašanja i reakcije naših roditelja na naše postupke. Povezujući teoriju TA, ali i poslovnih teorija s iskustvima u radu s ljudima u coachingu, i sama sam došla do zaključaka da je stav prema sebi i doživljaj sebe u interakciji s drugim ljudima ključan za uspjeh. I tu dolazimo do novca. Stav prema sebi, dakle.

Jedan od načina da da bismo lakše spoznale tko smo su arhetipovi…

Ostatak bloga pročitajte na portalu Žene i novac.

$

Istraži više

Ostale aktualnosti