$

Poslovni treninzi

Komunikacijske vještine

 Za tvrtke koje za svoje ljude biraju najbolje edukacije.

Što organizacija dobiva ovom edukacijom?

Način na koji zaposlenici komuniciraju određuje koliko će organizacija biti uspješna, vidljiva i prepoznatljiva na tržištu. Dobra interna komunikacija odražava se na atmosferi i zadovoljstvu zaposlenika, naime, poduzeća koja imaju razvijenu internu komunikaciju imaju znatno manju fluktuaciju zaposlenih, manje bolovanja, a djelatnici su lojalniji organizaciji. Dobra eksterna komunikacija, poput one s dobavljačima, kupcima i drugim javnostima, utječe na ugled i reputaciju poduzeća jer je prema istraživanja, prodaja, produktivnost i zadovoljstvo kupaca znatno veća. Osim toga, kao što svi znamo nedostatak komunikacije jedan je od najčešćih razloga nezadovoljstvo i odlazak zaposlenika. Komunikacija je vještina, a svaka vještina se da naučiti. To se postiže osvještavanjem, usvajanjem i usavršavanjem komunikacijskih tehnika i alata. Na ovoj edukaciji polaznici osviještavaju što sve komunikacija jest i na koje sve načine možemo utjecati na druge te ju poboljšati. 

Tko organizira ovu edukaciju?

 • Odjel ljudskih potencijala
 • Odjel odnosa s javnošću
 • Osobe zadužene za employee branding
 • Osobe zadužene za razvoj zaposlenika

Edukaciju održavamo: 

 • za organizacije (in house treninzi)
 • individualno savjetovanje/ business coaching

Trajanje: dvodnevna radionica od 9:00 – 17:00 

Iz sadržaja

 • komunikacijske mreže u organizaciji (vertikalne, horizontalne, formalne, neformalne)
 • neverbalna i verbalna komunikacija
 • vještina aktivnog slušanja i postavljanja pitanja
 • rješavanje konflikata
 • samosvjesna komunikacija (asertivnost)
 • emocije i nesporazumi u poslovnoj komunikaciji
 • psiholingvistika u komunikaciji
 • komunikacijski stilovi
 • učinkovita pisana komunikacija
 • prilagodba različitim tipovima sugovornika (DISC)
 • davanje i primanje feedbacka kao dio komunikacijske kulture organizacije
$

Kontaktirajte nas

Imate pitanja?

8 + 15 =

$

Poslovni treninzi

Seminari i radionice